מכביסט VIP
31/05/2016 עד 29/07/2017
מכביסט VIP שנתי